جارو شارژی پلار مدل VCR 101

جاروبرقی سطلی پلار مدل 2000 با 1600 وات توان و رده انرژی A یکی از بهترین گزینه ها برای مصرف خانگی می باشد. این جاروبرقی سطلی از فن آوری فیلتراسیون 4 مرحله ای استفاده می کند. این جارو برقی سطلی…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/01
نظرات: 0
برچسب ها:

جارو برقی سطلی پلار مدل 3600 ؛ 1800 وات

جاروبرقی سطلی پلار مدل 3600 با 1800وات توان و رده انرژی A یکی از بهترین گزینه ها برای مصرف خانگی می باشد. این جاروبرقی سطلی از فن آوری فیلتراسیون 4 مرحله ای استفاده می کند. این جارو برقی سطلی مجهز…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/01
نظرات: 0
برچسب ها:

جارو برقی سطلی پلار مدل 2700 ؛ 1600 وات

جاروبرقی سطلی پلار مدل 2700 با 1600 وات توان و رده انرژی A یکی از بهترین گزینه ها برای مصرف خانگی می باشد. این جاروبرقی سطلی از فن آوری فیلتراسیون 4 مرحله ای استفاده می کند. این جارو برقی سطلی…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/01
نظرات: 0
برچسب ها:

جارو برقی سطلی پلار مدل 2000 ؛ 1600 وات

جاروبرقی سطلی پلار مدل 2000 با 1600 وات توان و رده انرژی A یکی از بهترین گزینه ها برای مصرف خانگی می باشد. این جاروبرقی سطلی از فن آوری فیلتراسیون 4 مرحله ای استفاده می کند. این جارو برقی سطلی…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/01
نظرات: 0
برچسب ها:

جارو برقی سطلی پلار مدل 2000 ؛ 1800 وات

جاروبرقی سطلی پلار مدل 2000 با 1800 وات توان و رده انرژی A یکی از بهترین گزینه ها برای مصرف خانگی می باشد. این جاروبرقی سطلی از فن آوری فیلتراسیون 4 مرحله ای استفاده می کند. این جارو برقی سطلی…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/01
نظرات: 0
برچسب ها:

جارو برقی سطلی پلار مدل 3300 ؛ 1800 وات

جاروبرقی سطلی پلار مدل 3300 با 1800 وات توان و رده انرژی A یکی از بهترین گزینه ها برای مصرف خانگی می باشد. این جاروبرقی سطلی از فن آوری فیلتراسیون 4 مرحله ای استفاده می کند. در کنار کیسه چند…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/05/01
نظرات: 0
برچسب ها:

جارو برقی سطلی پلار مدل 3300 ؛ 1600 وات

جاروبرقی سطلی پلار مدل 3300 با 1600 وات توان و رده انرژی A یکی از بهترین گزینه ها برای مصرف خانگی می باشد. این جاروبرقی سطلی از فن آوری فیلتراسیون 4 مرحله ای استفاده می کند. در کنار کیسه چند…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/04/29
نظرات: 0
برچسب ها: