بخاري نفت سوز دودكش دار 13000 مدل 316

داراي شيركنترل نوع شناوري وقابل تنظيم براي تعيين درجه حرارت موردنياز داراي صافي نفت دردهانه ورودي مخزن نفت ودرورودي شيركنترل داراي شيرمنبع نفت جهت بازوبسته كردن مسيرنفت جهت استفاده وسرويس آسان داراي سه راهي دودكش جهت تنظيم بهينه ي احتراق…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/09/17
نظرات: 0
برچسب ها:

بخاري نفت سوز دودكش دار 11000 مدل 311

داراي شيركنترل نوع شناوري وقابل تنظيم براي تعيين درجه حرارت موردنياز داراي صافي نفت دردهانه ورودي مخزن نفت ودرورودي شيركنترل داراي شيرمنبع نفت جهت بازوبسته كردن مسيرنفت جهت استفاده وسرويس آسان داراي سه راهي دودكش جهت تنظيم بهينه ي احتراق…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/09/16
نظرات: 0
برچسب ها:

آبگرمکن گازسوزمخزن دار مدل 216

اجزای اصلی: شیرکنترل چندکاره:این شیرکنترل(کاربراتور)دارای مکانیزم های نظارت برشعله،تنظیم دمای آب گرم وسیستم جلوگیری ازبروزخطرانفجارناشی ازگرم شدن بیش ازحدمی باشد سیستم نظارت برشعله:این سیستم شامل پیلوت وترموکوپل می باشدکه ضمن روشن نمودن مشعل اصلی محصول وایجادشرایطstand by وظیفه نظارت برعملکردصحیح…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/09/16
نظرات: 0
برچسب ها:

آبگرمکن گازسوزمخزن دار مدل 225

اجزای اصلی: شیرکنترل چندکاره:این شیرکنترل(کاربراتور)دارای مکانیزم های نظارت برشعله،تنظیم دمای آب گرم وسیستم جلوگیری ازبروزخطرانفجارناشی ازگرم شدن بیش ازحدمی باشد سیستم نظارت برشعله:این سیستم شامل پیلوت وترموکوپل می باشدکه ضمن روشن نمودن مشعل اصلی محصول وایجادشرایطstand by وظیفه نظارت برعملکردصحیح…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/09/16
نظرات: 0
برچسب ها:

آبگرمکن گازسوزمخزن دار مدل 226

اجزای اصلی: شیرکنترل چندکاره:این شیرکنترل(کاربراتور)دارای مکانیزم های نظارت برشعله،تنظیم دمای آب گرم وسیستم جلوگیری ازبروزخطرانفجارناشی ازگرم شدن بیش ازحدمی باشد سیستم نظارت برشعله:این سیستم شامل پیلوت وترموکوپل می باشدکه ضمن روشن نمودن مشعل اصلی محصول وایجادشرایطstand by وظیفه نظارت برعملکردصحیح…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/09/16
نظرات: 0
برچسب ها:

بخاری دودکش دار پلار 6000 مدل مینی شومینه 325 و 325T

شرح کلی دستگاه: مکانیزم عملکرد دستگاه بر اساس ترکیب گاز با اکسیژن موجود در هوا می باشد و تولید دی اکسید کربن و بخار آب+ آزاد شدن مقدار بسیاری گرما می باشد. محاسبه دقیق نسبت اکسیژن و گاز برای انجام…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/09/14
نظرات: 0
برچسب ها:

بخاری دودکش دار پلار 6000 مدل سوزان 324 و 324T

شرح کلی دستگاه: مکانیزم عملکرد دستگاه بر اساس ترکیب گاز با اکسیژن موجود در هوا می باشد و تولید دی اکسید کربن و بخار آب+ آزاد شدن مقدار بسیاری گرما می باشد. محاسبه دقیق نسبت اکسیژن و گاز برای انجام…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/09/14
نظرات: 0
برچسب ها:

بخاری دودکش دار پلار 8000 مدل شومینه 329 و 329T

شرح کلی دستگاه: مکانیزم عملکرد دستگاه بر اساس ترکیب گاز با اکسیژن موجود در هوا می باشد و تولید دی اکسید کربن و بخار آب+ آزاد شدن مقدار بسیاری گرما می باشد. محاسبه دقیق نسبت اکسیژن و گاز برای انجام…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/09/14
نظرات: 0
برچسب ها:

بخاری دودکش دار پلار 6000، مدل ISUN

شرح کلی دستگاه: مکانیزم عملکرد دستگاه بر اساس ترکیب گاز با اکسیژن موجود در هوا می باشد و تولید دی اکسید کربن و بخار آب+ آزاد شدن مقدار بسیاری گرما می باشد. محاسبه دقیق نسبت اکسیژن و گاز برای انجام…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/09/08
نظرات: 0
برچسب ها:

بخاری گازی کپسولی بدون دودکش پلار 3600 مدل mobile

شرح کلی: مکانیزم عملکرداین محصول براساس ترکیب گاز کپسول یا مایع بااکسیژن موجود در هوا بوده ونتیجه این واکنش علاوه بر مقدار قابل ملاحظه ای گرما، گازدی اکسیدکربن وبخارآب می باشد، درصورتیکه واکنش بصورت ناقص انجام گیرد، میتواند باعث تولیدگازسمی…
نویسنده: plradmin
دسته:
تاریخ انتشار: 2019/09/08
نظرات: 0
برچسب ها: