در سال 1331 شرکتی به نام پلار(POLAR) بوسیله مرحوم مهندس فضل الله رهنما پایه گذاری گردید که در اثر کوشش و پشتکار وی شهرت بسزایی یافت. مرحوم مهندس فضل الله رهنما در سال 1286 شمسی دیده به جهان گشود و…